Behandling av rosfeber

Om du misstänker rosfeber ska du söka vård. Om rosfeber inte behandlas kan det leda till blodförgiftning.


vad är rosfeber

Rosfeber är vanligt i ansiktet och på benet. Här ser du ett fall av rosfeber på örat.

Diagnos vid rosfeber

Eftersom symptomen på rosfeber är så tydliga vet läkaren i de allra flesta fall att du lider av rosfeber av att endast se dina symptom. Men annars kan man göra en bakterieodling för att få en säkerställd diagnos.

Behandlas med antibiotika

Rosfeber behandlas oftast med antibiotika i tablettform. Men om du är mycket medtagen kan du få dropp med antibiotika i.

Förebygg om du ofta får rosfeber

Om du ofta drabbas av rosfeber kan det bero på kroniska bensår eller vätskesvullen vävnad (ödem). Du kan då behöva ha antibiotika hemma för att snabbt påbörja behandling så fort symptom på rosfeber uppstår.

Får du lätt sprickor i huden är det viktigt att du smörjer in dig med en mjukgörande kräm för att undvika sprickor/sår som bakterierna kan ta sig in i.