Symptom på rosfeber

Rosfeber, erysipelas, är en hudsjukdom som orsakas av bakterier. Vanliga symptom är en röd och svullen kroppsdel. Detta beror på en infektion.


Rosfeber

Symptom på rosfeber är bland annat en röd svullnad på en kroppsdel

Vanliga symptom – feber och röd svullnad

Rosfeber börjar ofta med att ett område på kroppen svullnar och blir rodnat, ofta i anslutning till ett sår. Ofta tillstöter feber. Ibland kan även illamående och kräkningar tillstöta.

Denna röda svullnad är en infektion som gör ont och blir röd och varm.

De kroppsdelar som sjukdomen vanligtvis visar sig på är ben eller ansikte, men kan även uppstå på andra ställen på kroppen.

Rosfeber drabbar ofta dig med lymfödem

Bakterien vid rosfeber är vanlig och kroppen brukar med lätthet kunna hantera den själv.

Men lider du av lymfödem, eller om din kropp på annat sätt har svårt för att ha en hög cirkulation, så hinner bakterierna föröka sig. Då drabbas du av rosfeber.

Du kan smitta dig själv

Rosfeber kan smitta mellan människor men oftast är det du som smittar dig själv om du bär på streptokocker eller i vissa fall stafylokocker. Bakterierna tar sig oftast in genom ett sår men det behöver inte alltid vara så.

Inkubationstid

Eftersom du oftast smittas av dina egna bakterier så är det svårt att ge en exakt inkubationstid. Men symptomen brukar komma något eller några dygn efter en yttre skada.