Blodförgiftning

När bakterier kommer in i blodet startar kroppen en inflammation. Bakterierna kan exempelvis nå blodet via urinvägar, lungor och huden. Blodförgiftning är ett livshotande tillstånd.


Symptom på blodförgiftning

Symptomen på blodförgiftning kan vara vaga då de kan stämma in på många olika tillstånd. Men eftersom blodförgiftning är livshotande är det viktigt att vara uppmärksam.

Symptom som gör att du bör misstänka blodförgiftning är om insjuknandet sker väldigt plötsligt och väldigt snabbt. Ibland så sker detta plötsliga insjuknande efter en infektion som du tror håller på att bli bättre.

Personen känner sig väldigt allmänpåverkad med hög feber, hjärtklappning, magont samt ibland kräkningar och diarré. En del personer säger efteråt att de aldrig för känt sig så sjuka. I början av symptomen så är patienten febrig, blöt och varm men efter några timmar är personen istället kall, blek och kan hamna i ett chocktillstånd.

Sjukdomen är livshotande och misstänker du blodförgiftning ska du söka akut sjukvård.

Så uppstår blodförgiftning

Blodförgiftning

Bakterier som tagit sig in till blodet.

En blodförgiftning kan uppstå när bakterier kommer in i blodet och kroppen svarar med en inflammation. Bakterierna kan nå blodet genom exempelvis urinvägarna, lungorna eller huden så som infekterade sår eller rosfeber.

Ibland kan det även ske om du har fått ett främmande föremål inopererat i kroppen så som hjärtklaffar och ledproteser.

Du har större risk att drabbas av blodförgiftning om du är äldre eller har ett nedsatt immunförsvar.

Omedelbar och långvarig behandling

Blodförgiftning är väldigt allvarligt och kräver omedelbar vård. Blodförgiftning är ett livshotande tillstånd och kan kräva flera veckor av vård på sjukhus. Där får du antibiotika och andra läkemedel via dropp och sprutor. Även syrgas.

Efter att du har kommit hem från sjukhuset kan du även behöva vara sjukskriven i några veckor.