Knölros

Knölros, erythema nodosum, är ett särskilt hudutslag som främst orsakas av inflammationer i huden. Oftast läker det ut av sig själv inom några veckor. Annars finns det behandling att få.


Symptom

knölrosVid knölros syns fläckvisa lätt upphöjda rodnader, utslag, inom ett drabbat kroppsområde. Oftast sker detta på underbenen.

Hudutslagen skiftar i storlek och färg. De är normalt tre till sex centimeter i omfång och är i början ofta ljust röda för att sedan stegvis bli mörkare i tonen av blått eller grönt. Huden ovanför rodnaden är ofta blank, nästan glasartad.

Ibland får de som drabbats av knölros hög feber.

Om du har dessa symptom bör du ta kontakt med sjukvården. Detta för att undersöka om det finns bakomliggande sjukdomar. Sjukdomen drabbar i högre utsträckning kvinnor än män.

Diagnos

Symptomen vid knölros är tydliga. Därför räcker det oftast med att göra en klinisk bedömning för att fastställa diagnosen knölros.

Kontroll av bakomliggande sjukdomar

Men det kan också finnas möjliga bakomliggande orsaker till utslagen då flera tillstånd kan utlösa knölros. Dessa måste man kontrollera dessa för att ställa diagnos.

Oftast rör det sig om en streptokockinfektion. Det kan handla om halsfluss eller en tarminflammation.

Utslagen kan också synas till följd av bland annat Sarkoidos, graviditet, eller vara en läkemedelsreaktion. I sällsynta fall kan hudbiopsi tas för att fastställa diagnosen knölros.

Behandling

Knölros kräver oftast inte behandling. På tre till sex veckor läker det ut helt obehandlat.

Men eftersom tillståndet kan vara smärtsamt kan den drabbade uppleva vissa svårigheter med bland annat att gå.

Återhämtningen underlättas därmed ofta av vila, gärna med benen i högläge. Symptomen kan också lindras med normala NSAID-preparat.

Behandla den bakomliggande sjukdomen

Själva utslagen bör dock inte stå i fokus vid behandling. Den centrala behandlingen bör därför riktas mot bakomliggande och utlösande orsaker. Det handlar ofta om att sätta in antibiotika-, eller kortisonbehandling.

Smittar ej – men bakomliggande sjukdomar kan smitta

Utslagen i sig är inte smittsamma. Men beroende på vilka bakomliggande orsaker utslagen har så kan diverse infektionssjukdomar vara smittsamma.

Knölros hos barn

Knölros kan drabba individer i alla åldrar. Vad gäller barn ska du vara särskilt uppmärksam på följdsymptom från Epstein-Barr-virus, ofta körtelfeber. Detta kan drabba allt från små barn till barn i tonåren.

Hos ungdomar kan det vara bra att veta att knölros kan uppstå som en läkemedelsreaktion på p-piller.